Verkoop munitie

Tonen verlof of akte verplicht.

Met ingang januari 2016 dienen schutters bij de aankoop van munitie elke keer bij het secretariaat hun verlof of akte te tonen en dient hun verlof- of aktenummer genoteerd te worden.

40530_2015 40530_2015