Links

Een overzicht van en links naar diverse bonden.

KNJV
De KNJV is deskundig op het gebied van jacht, jachthonden en faunabeheer. Zij behartigt de belangen van wildbeheereenheden en leden. Een wildbeheereenheid (WBE) is een samenwerkingsverband van jachthouders die gezamenlijk het beheer voeren over een gebied ter grootte van 5.000 tot 25.000 hectare.

KNSA
De Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie is de instantie in Nederland die – zoals de KNVB dat doet voor de voetbalsport – de belangen behartigt van alle (aangesloten) schietsportverenigingen. Bovendien vertegenwoordigt de KNSA, als officieel erkend gesprekspartner, de schietsport op nationaal niveau onder andere bij diverse overheden en ministeries (VWS, Justitie, Defensie en VROM) en de nationale sportkoepel NOC*NSF, binnen Europa bij de Europese Schietsport Federatie (ESC) en wereldwijd bij de Internationale Schietsport Federatie (ISSF) en de Muzzle Loaders Association International Committee (MLAIC).

PCVN
Omdat in een aantal landen het parcours schieten een grote vlucht nam, kregen ook Nederlandse wedstrijdschutters behoefte aan meer structuur. Dat resulteerde eind tachtiger jaren tot de oprichting van de Parcours de Chasse Vereniging Nederland (PCVN). Internationaal organiseren de landelijke verenigingen zich in de koepelorganisatie FITASC (Federation Internationale de Tire aux Armes Sportives de Chasse). Gedurende een aantal jaren heeft de PCVN de activiteiten beperkt tot het legitimeren van Nederlandse deelname aan buitenlandse wedstrijden en het organiseren van de Open Nederlandse Kampioenschappen. De parcourswedstrijden en het direct daaraan gelieerde Compak® en Sporting schieten neemt inmiddels echter een dermate grote vlucht dat het bestuur van de PCVN heeft besloten de vereniging om te vormen tot een federatie van schietverenigingen die de genoemde-, of overige jachtschietsportdisciplines beoefenen. Deelname aan internationale FITASC wedstrijden is voorbehouden aan leden van een bij de PCVN aangesloten schietvereniging. K.S.V. de Betuwe is aangesloten bij de PCVN.

NOJG
Het doel van de NOJG is het behartigen van de gezamenlijke belangen van de grondeigenaren en grondgebruikers van geheel Nederland aangaande de jacht en al hetgeen daartoe behoort en samenhangt.
De NOJG heeft voor leden tevens de benodigde jachtverzekeringen.

Een aantal links die te maken hebben met de jacht en de jachtopleiding.

Stichting Jachtopleiding Nederland
De website van de Stichting Jachtopleiding Nederland (SJN).

WBE Susteren/Graetheide
Een geweldige WBE website met heel veel informatie, zowel voor de gevorderde als de beginnende jager.

Natuurbeleving
Deze webpagina biedt je een overzicht van
366 vogels en 107 zoogdieren van West- en Midden-Europa. De soorten zijn voorzien van een beschrijving en schitterend beeldmateriaal.