Vereniging

De schietsportvereniging KSV De Betuwe is opgericht op 3 juni 1972 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40156354. Begin 2018 bestaat de vereniging uit 589 leden.

De vereniging wordt geleid door een bestuur bestaande uit:

 • Dirk van der Plas – Voorzitter
 • Herbert Teulings – Secretaris
 • Cees Ploegmakers – Penningmeester
 • Marco Harteman – Algemeen bestuurslid
 

 

Foto volgt

 Dirk van der Plas  Herbert Teulings  Cees Ploegmakers Marco Harteman

De vereniging heeft drie medewerkers in dienst:

 • Monique de Rijk – Secretariaat, Hoofd Horeca
 • Aalt van Middendorp – Baanbeheerder
Monique de Rijk Aalt van Middendorp

De Wedstrijdcommissie bestaat uit:

 

 • Gerard Knuiman (Wedstrijdleider)
 • Ron Wammes     (Duo schieten)
 • Anthony Portier  (Side by Side)
 • Rene Jalink          (The Full Chokes)
Gerard Knuiman

De Ballotage- en vertrouwenscommissie bestaat uit:

 • René Jalink
 • Rijk van den Ham
  René Jalink Rijk van den Ham

De Commissie van Beroep wordt gevormd door:

 • Jan Melissant
 • Ruud Hey
 • Maas van der Kamp

Binnen de vereniging spelen vrijwilligers een belangrijke rol.

Missie van KSV De Betuwe:

De missie van KSV De Betuwe is de leden in de gelegenheid te stellen de schietsport te beoefenen in verenigingsverband en zich daarin te bekwamen door middel van het geven van instructie, het houden van oefeningen en het organiseren van wedstrijden, en daarnaast de schietsport in de breedste zin te stimuleren.

De kernactiviteiten van de vereniging zijn:

 • het bieden van de gelegenheid aan haar leden tot het beoefenen van de schietsport
 • het geven van schietinstructie aan haar leden en aspiranten
 • het organiseren van (onderlinge) wedstrijden
 • het beheer en exploitatie van de schietbanen met technische voorzieningen
 • het beheer en exploitatie van het clubhuis
 • het bevorderen van een sportieve en kameraadschappelijke sfeer onder de leden

Kernwaarden en uitgangspunten:

KSV de Betuwe streeft zowel intern als extern de navolgende kernwaarden na:

 • veiligheid
 • professionaliteit
 • sportiviteit
 • gastvrijheid

Zakelijkheid: de schietbaan van KSV De Betuwe straalt netheid en doelmatigheid uit en voldoet aan alle relevante hinderwet- en milieuvergunningen.

Veiligheid heeft bij KSV De Betuwe de hoogste prioriteit. Er is een degelijk veiligheids- en calamiteitenplan.

KSV De Betuwe heeft een state-of-the-art electronisch systeem voor kleiduivenbeheer. Het personeel is vakbekwaam en efficient en wordt geleid door de manager/verenigingsbeheerder. Een groot aantal vrijwilligers treedt op als instructeur en is gecertificeerd door een KNSA diploma.

De vereniging biedt training voor junioren, recreatieve schutters en voor de jagersopleiding van de KNJV.

Variëteit: de schietbaan van KSV De Betuwe biedt de mogelijkheid tot het beoefenen van verschillende disciplines: skeet, compak, ABT, jachtparcours.

De vereniging biedt gastvrijheid aan introducés van haar leden en aan groepen recreanten die kennis willen maken met de schietsport. Het clubhuis staat open voor bijeenkomsten en sociale activiteiten, eventueel in combinatie met schietactiviteiten.

Gezelligheid: de sfeer op de baan en in het clubhuis is informeel en vriendelijk. Nieuwkomers worden door de medewerkers en vrijwilligers snel wegwijs gemaakt in het gebruik van de schietbaan en van het clubhuis. Er zijn voldoende faciliteiten zodat leden en andere bezoekers op een prettige wijze de schietsport kunnen beoefenen, dan wel daar kennis mee kunnen maken.

KSV De Betuwe werd als eerste kleiduivenschietvereniging in Nederland door de KNSA gecertificeerd met één kroon.