Kennismaken kleiduivenschieten

KSV De Betuwe vindt het belangrijk om veel aandacht te besteden aan het promoten van de kleiduivenschietsport. In de eerste plaats omdat er veel onbekendheid is met deze tak van sport en er nog al wat vooroordelen bestaan over het gebruik van vuurwapens in de sport. In de tweede plaats omdat wij hopen dat een kennismaking met het kleiduivenschieten leidt tot meer beoefenaren van deze sport. En ten derde, omdat wij ontzettend trots zijn op onze prachtige schietbaan, die dankzij de inzet van veel vrijwilligers tot stand is gekomen en floreert. Dat willen wij u graag laten zien.

KSV De Betuwe stimuleert dat mensen, individueel of in groepen kennis komen maken met haar sport, die dynamisch en uitdagend is, in de buitenlucht beoefend wordt, en concentratie, behendigheid en beheersing vereist. En sport in het algemeen verbroedert, leert mensen dezelfde kant op te kijken, bevordert en versterkt kameraadschappelijkheid en teamgeest.

Meer dan 35 van die vrijwilligers staan als ervaren schutter en KNSA gediplomeerd instructeur klaar om u individueel of in groepsverband kennis te laten maken met KSV De Betuwe en het kleiduivenschieten.

Na ontvangt in ons clubgebouw wordt u welkom geheten door één van onze medewerkers. Deze zal u het introducé formulier overhandigen dat vooraf altijd ingevuld dient te worden. Daarvoor moet u een geldig legitimatie bewijs tonen. Zonder dat kunt u niet aan de kennismaking met het kleiduivenschieten deelnemen. Na het invullen van de verplichte gegevens wordt u opgehaald door één van onze KNSA gediplomeerde instructeurs. Deze zal u allereerst vertellen wat de veiligheidsregels zijn. Vervolgens geeft hij u uitleg over het hagelgeweer, hoe u het moet “schouderen” en wat uw voetenstand moet zijn om goed te richten, over de munitie waarmee u gaat schieten en over de duiven waarop u richt en die u al snel zult verbrijzelen. U maakt kennis met de praktijk van het kleiduivenschieten in groepen tot zeven (7) personen. Afhankelijk van de grootte van de groep zal de kennismaking zo’n 1,5-2 uur duren.

Wij bieden u het exclusief gebruik van de speciaal voor de promotie aangelegde instructiebanen, het gebruik van de verenigingshagelgeweren, een verzekering en instructie door gediplomeerde instructeurs gratis als promotie aan. Alleen het verbruik van de kleiduiven en munitie, gehoor- gezichtsbescherming brengen wij in rekening om onze vereniging financieel gezond te houden. De verbruikskosten (25 duiven en patronen per ronde) bedragen € 29,50 per persoon.

U zult waarschijnlijk voor het eerst met een vuurwapen schieten. Dat is niet eng, maar vraagt wel grote voorzichtigheid en het strikt in acht nemen van strenge veiligheidsregels.

Belangrijk is om vooraf te weten, dat

  • altijd van te voren een afspraak gemaakt dient te worden met de baanbeheerder / het secretariaat
  • ieder die bij KSV de Betuwe kennis wil maken met het kleiduivenschieten een geldig ID moet tonen voordat hij/zij de schietbaan mag betreden
  • KSV De Betuwe Privacy & Gegevensbescherming geborgd heeft conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming in de Privacyverklaring
  • het gebruik van alcohol en drugs voor en tijdens het schieten ten strengste verboden is
  • de aanwijzingen van de instructeurs onvoorwaardelijk en stipt opgevolgd dienen te worden
  • gehoorbeschermers en schietbrillen tijdens het schieten verplicht zijn en gratis ter beschikking worden gesteld
  • vrijetijdskleding voor deelname voldoende is
  • gemaakte afspraken ook bij slecht weer doorgang vinden
  • betalingen voor groepen tot 25 personen dienen per pin of contant te worden voldaan.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie over de mogelijkheid om met grotere en kleinere groepen kennis te komen maken met de kleiduivenschietsport, al dan niet met buffet of BBQ, neem dan vrijblijvend contact met ons op via deze link.