Wedstrijdkalender 2017

Een overzicht van alle open- en onderlinge wedstrijden in 2017 is onder de rubriek Vereniging op deze site gepubliceerd. De open wedstrijden over 50 duiven worden weer op de eerste zaterdag van de maand verschoten, van 10.30 tot 16.00 uur. De onderlinge wedstrijden: elke tweede woensdag en vierde zaterdag van de maand Compact, Sporting-Skeet, Trap, of English Sporting. Telkens van 13.00 tot 16.00 uur, en elke derde zaterdag van de maand, vanaf 18 maart Duo schieten van 13.00 tot 16.00 uur. Side by Side, tweede zaterdag van de maanden maart, mei, augustus en november.