Gastschutters & Baanmunitie

Het is gastschutters, d.w.z. niet-leden van KSV De Betuwe met een verlof of jachtakte, uitsluitend toegestaan te schieten met munitie die bij het loket van de vereniging gekocht is. Bij geconstateerde overtreding van deze regel volgt onherroepelijk verwijdering van de schietbaan. Schutters die deelneme aan een wedstrijd zijn voor die gelegenheid vrijgesteld van deze regel, met inachtneming van het maximale gewicht van 28 gram en hagelgrootte 6 van de patronen.